Välimäenkadun ja yrittäjäkadun liikennevalo-ohjatun liittymän rakentaminen

Välimäenkadun ja yrittäjäkadun liikennevalo-ohjatun liittymän rakentaminen sekä yrittäjäkadun kunnallistekniikan rakentaminen

Sijainti: Nokia

Kuvaus: Urakassa rakennettiin Välimäenkadun ja Yrittäjäkadun liittymään uudet liikennevalot sekä kanavoitiin liittymäalue uudelleen. Yrittäjäkadulle saneerattiin 200PVC vesijohto, jätevesi 500M- ja hulevesiviemäri 670M. Lisäksi koko alueella uusittiin valaistus ja kaikki pintarakenteet.

Työpäällikkö: Juha Mikkonen

Tilaaja: Nokian kaupunki / Tekninen osasto ja Nokian vesi

Urakkatyyppi

Urakka-aika: 10/2014 – 9/2015

Urakkahinta M: 1,2 M€

Urakkamuoto: Kokonaisurakka