Laatu ja ympäristö

Turtolan Kaivin Oy:llä on Rakentamisen Laatu, Rala ry:n myöntämä Rala-sertifikaatti. Turtolan Kaivimen toimintajärjestelmästä tehtyyn auditointiin perustuen Rala-sertifiointimenettelyssä määritellyt vaatimukset yritys- ja työmaatason laajuudessa koskevat seuraavia toimintoja:

Pääurakointi:

 • Tiet, kadut ja väylät sekä kunnallistekniikan rakentaminen
 • Tavanomaiset pohjarakennustyöt

Ralan yritystason arviointiperusteet kattavat seuraavat arviointiperusteet:

Yritystason arviointialueet

 • Johtaminen ja kehittäminen
 • Resurssit
 • Tarjous-, sopimus, ja hankintatoiminta
 • Hankintatoimi

Työmaatason arviointiperusteet

 • Työmaahallinta
 • Ympäristöasiat ja työturvallisuus
 • Aikataulun hallinta
 • Yhteistyö
 • Toteutuksen laillisuuden varmistaminen
 • Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Hankinnat
 • Kalusto ja laitteet

Ulkoisia seuranta-arviointeja tehdään toiminnan vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi pääsääntöisesti joka vuosi. Ulkopuolisessa arvioinnissa arvioitsija arvioi soveltuvien arviointiperusteiden perusteella Turtolan Kaivimen toimintaa ja laatii poikkeamaraportit havaitsemistaan poikkeamista.

Sisäisiä arviointeja suoritetaan siihen laaditun arviointiohjelman mukaisesti. Sisäisien arviointien järjestelyistä vastaa työpäällikkö, joka laatii yhteenvetoraportit arvioinneista yrityksen johdolle.

Tämän pohja-aineiston perusteella yrityksen johto tekee havaintoja ja johtopäätöksiä yrityksen toimintajärjestelmästä, sen tehokkuudesta sekä mahdollisista kehittämistarpeista.

Toimintajärjestelmä viestii asiakkaalle yrityksen perusasioiden olevan kunnossa. Laatu on tärkein arvomme, sillä juuri laadun asiakas kokee tilaamassaan tuotteessa tai palvelussa tärkeäksi. Keräämme toteuttamistamme kohteista asiakaspalautteen, jonka perusteella kehitämme toimintaamme.