Maa- ja kiviainestoimitukset

Pirkanmaan talousalueella toimitamme kaikki tien- talon- ja viherrakentamisessa tarvittavat maa-ja kiviainekset. Kaikki toimitukset suoritamme joustavasti ja luotettavasti. Käytössämme on monipuolinen kuljetuskalusto ja tarvittaessa meillä on myös kattava alihankintaverkosto, joten kykenemme huolehtimaan suurienkin työmaiden toimituksista. Meiltä saat mm. seuraavat tuoteryhmät:

  • Murskeet, sepelit ja kivituhkat
  • Seulotut hiekat
  • Täytesorat
  • Täytemaat
  • Seulotut mullat kaikkiin infrarakennuskohteisin
  • Kuorikatteet